Leikistä joitakin ajatuksia.....

Sunnuntai 23.4.2017 - Kari Ålander

Leikkiterapiassa leikki on lapsen maailma. Leikin aikana lapsi avaa maailmaansa sanoittaen sitä tai ilman sanoja. Leikkiin sijoittuu usein monenlaisia tunteita; iloa,surua,ahdistusta,pelkoa jne. Leikkissä on monenlaisia juonia ja tarinoita. Leikkiin sisältyy hoivaa ja hoivaamisen tarvetta. Leikin elementit on siis monenlaiset. Leikki on kehityksen kannalta tärkeää lapselle.

Vanhemmat auttavat lapsia jo syntymän jälkeen leikkimään ja kontaktiin ympärillä olevan maailman kanssa. Leikki on yhteinen jaettu ilo tai suru. Leikin kautta syntyy kiintyminen lapsen ja häntä hoitavan aikuisen välille. Aikuiset leikkikää leluilla ja pelatkaa pelejä.Ne hetket ovat lapselle ainutlaatuisia itsetunnon kehityksen kannaltakin. Leikin kautta lapsi opettelee onnistumisia ja pettymyksiä. Siis aikuiset ja vanhemmat leikkikää lastenne kanssa. Kirjoittakaa kokemuksia!

Leikkiterveisin Kari Ålander

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lapsi, leikki